Έλεγχος υφιστάμενων κατασκευών

  1. Έλεγχος καταλληλότητας υφιστάμενων και διατηρούμενων τεχνικών στο τμήμα «Κόρινθος – Κιάτο» (2015-2017)
  2. Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων κατασκήνωσης στην περιοχή Κεφαλόβρυσο Χώρας (2015)