Αρδευτικά δίκτυα

  1. Οριστική μελέτη και προμελέτη αρδευτικού δικτύου περιοχής Τερσεφάνου στην Κύπρο (2017_Γραφείο Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.)
  2. Μετατοπίσεις αρδευτικών καναλιών στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (2014)
  3. Προσωρινά έργα αρδευτικών δικτύων κατάντη λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου. Προκαταρτική μελέτη αρδευτικού δικτύου (Ζώνες 2Κ & 3Κ) (2011_Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)