Αποχέτευση ομβρίων – ακαθάρτων & ύδρευση

  1. Έργα Υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’) – Μελέτη μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στις περιοχές Ι & ΙΙΙ του έργου (2017-2018_ Γραφείο Γ. Καραβοκύρη και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.)
  2. Μελέτη Μεταφοράς Ακαθάρτων περιοχών Αλμυρής – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Ισθμίων – Καλαμακίου (2012_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)
  3. Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης περιοχών Αλμυρής – Λουτρών Ωραίας Ελένης (2012_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)
  4. Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων περιοχής Καλλιθέας Κορίνθου (2008)
  5. Υδραυλικά έργα υποδομής ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου Κρήτης (2008_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)
  6. Μελέτη δικτύων υποδομής και κοινόχρηστων χώρων ΒΕΠΕ Κερατέας (2006_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)