Οριστική μελέτη και προμελέτη αρδευτικού δικτύου περιοχής Τερσεφάνου στην Κύπρο (2017_Γραφείο Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.) Μετατοπίσεις αρδευτικών καναλιών στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (2014) Προσωρινά έργα αρδευτικών δικτύων κατάντη λιμνοδεξαμενής Αγ. Γεωργίου. Προκαταρτική μελέτη αρδευτικού δικτύου (Ζώνες 2Κ & 3Κ) (2011_Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου…

Έλεγχος καταλληλότητας υφιστάμενων και διατηρούμενων τεχνικών στο τμήμα «Κόρινθος – Κιάτο» (2015-2017) Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων κατασκήνωσης στην περιοχή Κεφαλόβρυσο Χώρας (2015)

  • Διευθετήσεις & οριοθετήσεις ρεμάτων

    Μελέτη Διευθέτησης π. Τάνου ν. Αρκαδίας (2021_FS Consultants) Έλεγχος Ανομοιόμορφης Ροής για τα ρ. Μάζια και Κερεζένια ν. Μεσσηνίας (2020) Έλεγχος Ανομοιόμορφης Ροής για τις μελέτες των νέων γεφυρών στη θέση Μεσογέφυρα στο Δήμο Κόνιτσας στον π. Αώο, στην οδό σύνδεσης Μικρής Γότιστας – Σιούτσου με Ε.Ο. Ιωαννίνων στον π. Μετσοβίτικο και στη θέση Καβαλλάρι…

  • Έργα Υποδομών για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (Φάση Α’) – Μελέτη μετατόπισης αγωγού ύδρευσης στις περιοχές Ι & ΙΙΙ του έργου (2017-2018_ Γραφείο Γ. Καραβοκύρη και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.) Μελέτη Μεταφοράς Ακαθάρτων περιοχών Αλμυρής – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Ισθμίων – Καλαμακίου (2012_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.) Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης…

    Υδραυλική μελέτη διευθέτησης ομβρίων υδάτων τμήματος οδού Σπύρου Μαρινάτου στην ΔΚ Χώρας ΔΕ Νέστορος, Δήμου Πύλου – Νέστορος (2015) Μελέτη Οδικού Άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (Φιλιατρά – Πύλος – Καλαμάτα) – Βελτίωση κατά τμήματα. Τμήματα: Πύλος – Ριζόμυλος και Πύλος – Μεθώνη. Προμελέτη υδραυλικών έργων (2011_Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.) Προμελέτες και οριστικές μελέτες αποχέτευσης…