• Στατικές μελέτες

    Έργα κεφαλής και Σταθμού Παραγωγής ΜΥΗΕ Λάδωνα (2021) Ανακατασκευή και ενίσχυσης λεκάνης καταστροφής ενέργειας ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας (2018-2019) Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροπόταμου) στο Ν. Καβάλας – Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης – Στατική Μελέτη Κτιρίου Δικλείδων (2018_Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.) Μελέτη τεχνικών γεφύρωσης αρδευτικού καναλιού Α.Ο.Σ.Α.Κ. στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (2015) Στατικές μελέτες αποκατάστασης τάφρου…

  • Έλεγχος καταλληλότητας υφιστάμενων και διατηρούμενων τεχνικών στο τμήμα «Κόρινθος – Κιάτο» (2015-2017) Μελέτη στατικής επάρκειας κτιρίων κατασκήνωσης στην περιοχή Κεφαλόβρυσο Χώρας (2015)