Στατικές μελέτες

  1. Έργα κεφαλής και Σταθμού Παραγωγής ΜΥΗΕ Λάδωνα (2021)
  2. Ανακατασκευή και ενίσχυσης λεκάνης καταστροφής ενέργειας ΜΥΗΕ Δαφνοζωνάρας (2018-2019)
  3. Κατασκευή Φράγματος Μαρμαρά (Ακροπόταμου) στο Ν. Καβάλας – Επικαιροποίηση Οριστικής Μελέτης – Στατική Μελέτη Κτιρίου Δικλείδων (2018_Γ. Καραβοκύρης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.)
  4. Μελέτη τεχνικών γεφύρωσης αρδευτικού καναλιού Α.Ο.Σ.Α.Κ. στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (2015)
  5. Στατικές μελέτες αποκατάστασης τάφρου Α.Ο.Σ.Α.Κ. στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (2014 – 2015)
  6. Στατικές μελέτες τεχνικών στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (2014 – 2015)
  7. Στατική μελέτη κτιρίου δικλείδων Φράγματος Τριανταφυλλιάς Ν. Φλώρινας (2015)
  8. Τροφοδοσία δικτύων ΤΟΕΒ με βαρύτητα από τον ταμιευτήρα Γυρτώνης. Οριστική υδραυλική μελέτη. Σύνταξη στατικής μελέτης τμήματος των προτεινόμενων έργων (2013_Γραφείο ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Π.Ε.)