Στατικές μελέτες

  1. Μελέτη τεχνικών γεφύρωσης αρδευτικού καναλιού Α.Ο.Σ.Α.Κ. στο παράπλευρο οδικό δίκτυο (2015)
  2. Στατικές μελέτες αποκατάστασης τάφρου Α.Ο.Σ.Α.Κ. στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (2014 – 2015)
  3. Στατικές μελέτες τεχνικών στα πλαίσια κατασκευής του αυτοκινητόδρομου Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα (2014 – 2015)
  4. Στατική μελέτη κτιρίου δικλείδων Φράγματος Τριανταφυλλιάς Ν. Φλώρινας (2015)
  5. Τροφοδοσία δικτύων ΤΟΕΒ με βαρύτητα από τον ταμιευτήρα Γυρτώνης. Οριστική υδραυλική μελέτη. Σύνταξη στατικής μελέτης τμήματος των προτεινόμενων έργων (2013_Γραφείο ΥΔΡΕΤΜΕ Ε.Π.Ε.)