Διευθετήσεις & οριοθετήσεις ρεμάτων

  1. Μελέτη Διευθέτησης ρέματος Αχαρνών (Καναπίτσα) ν. Αττικής από Χ.Θ. 0+000 (εκβολή στον π. Κηφισό) έως Χ.Θ. 12+000. Προμελέτη υδραυλικών έργων (2008-2009_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)