Αποχέτευση ομβρίων – ακαθάρτων & ύδρευση

  1. Μελέτη Μεταφοράς Ακαθάρτων περιοχών Αλμυρής – Λουτρών Ωραίας Ελένης – Ισθμίων – Καλαμακίου (2012_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)
  2. Μελέτη εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης περιοχών Αλμυρής – Λουτρών Ωραίας Ελένης (2012_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)
  3. Αποχέτευση Ακαθάρτων Υδάτων περιοχής Καλλιθέας Κορίνθου (2008)
  4. Υδραυλικά έργα υποδομής ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου Κρήτης (2008_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)
  5. Μελέτη δικτύων υποδομής και κοινόχρηστων χώρων ΒΕΠΕ Κερατέας (2006_ Γραφείο Δ. Σωτηρόπουλου & Συν/τες Α.Μ.Ε.)