Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σκυροδέματος πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ στις 29 – 31 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα.

Η θεματολογία του συνεδρίου που φιλοξενήθηκε στο χώρο του Ιδρύματος Ευγενίδου περιελάμβανε τα κάτωθι:

 • Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών
 • Ανάλυση/αποτίμηση συμπεριφοράς υλικών/κατασκευών
 • Αντισεισμικός σχεδιασμός, έλεγχος και αποκατάσταση
 • Μη καταστροφικός και ενόργανος έλεγχος παρακολούθησης της συμπεριφοράς υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Περιβάλλον και κατασκευές από σκυρόδεμα
  – Επιπτώσεις των υλικών και κατασκευών από σκυρόδεμα στο περιβάλλον
  – Επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα υλικά και τις κατασκευές από σκυρόδεμα
 • Ενίσχυση – Επισκευή – Συντήρηση
 • Προκατασκευή – Σύμμεικτες κατασκευές
 • Ιστορικά και παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα – Κατασκευές από τοιχοποιία
 • Έρευνα και Καινοτομία
  – Στην τεχνολογία σκυροδέματος και τσιμέντου
  – Στην τεχνολογία χαλύβων οπλισμού Σκυροδέματος
  – Στα ειδικά Σκυροδέματα
  – Στα Σύνθετα και Προηγμένα Υλικά και
 • Πρότυπα – Κανονισμοί – Οδηγίες – Έλεγχος Ποιότητας
 • Παρουσίαση Προτύπων Εργων στην αειφόρο συμπεριφορά τους
  – Χαρακτηριστικά – Υποδειγματικά Εργα
  – Ειδικά Έργα

2 Απριλίου, 2018