Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο διοργάνωσε το 1ο θερινό σχολείο με θέμα την Υπολογιστική Μηχανική. Η διάρκεια του σεμιναρίου ήταν 15 μέρες συνδυάζοντας ένα μεικτό τύπο εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη – εξ αποστάσεως και δια ζώσης).

Η Υπολογιστική Μηχανική (Computational Mechanics) ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων μηχανικής κάνοντας χρήση αριθμητικών μεθόδων. Πρόκειται για ένα συνεχώς εξελισσόμενο ερευνητικό πεδίο τα ευρήματα και τα αποτελέσματα του οποίου έχουν αντίκτυπο στην επιστήμη και τη βιομηχανία σε όλους τους τομείς της θεωρητικής και εφαρμοσμένης μηχανικής. Βασική αρχή της υπολογιστικής μηχανικής είναι η προσέγγιση της ακριβούς λύσης των προβλημάτων μηχανικής μέσω της διακριτοποίησης των εμπλεκομένων μαθηματικών εξισώσεων στο χώρο και το χρόνο.

Στα πλαίσια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Πεπερασμένων Στοιχείων ANSYS, όπου και έγινε προσπάθεια εξοικείωσης με το interface του προγράμματος καθώς και εκμάθησης των βασικών του εντολών.


14 Ιουλίου, 2016